top of page

İMAR BARIŞI KANUNU

7143 sayılı İmar Barışı Kanunun amacı; hak sahiplerinin talebi ile ruhsatsız, iskansız, kaçak, imara ve projesine uygun olmayan ev, işyeri, binaların kayıt altına alınarak hak sahipleri ile devlet arasındaki mülkiyet sorunu, binanın yıkımı, hukuki sorunlar, davalar, idari para cezalar gibi  problemlerin ortadan kaldırılması; devlet ile vatandaş arasında imar barışının sağlamaktır. Ayrıca bu iskansız, kaçak, ruhsatsız yapıların belediye, devlet kurumlarından resmi yollardan alt yapı hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

31.12.2017 tarihinden önce inşaa edilmiş ruhsatsız, kaçak, projesine ve imara uygun olmayan, iskansız binalar ile kamu ve hazine arazisi üzerindeki ev, iş yeri, bina, gecekondu niteliğindeki tüm binalar yararlanabilir. İmar Barışı Kanunundan İstanbul Tarihi Yarımadası, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı içinde bulunan yapılar yararlanamaz.İmar barışı kanunda yapılan son düzenleme ile İstanbul Boğaziçi Kanunu Kapsamında olupta kanunda belirtilen alanlarda bulunan hak sahipleri imar barışından YARARLANABİLİR. 

bottom of page